Anasayfa » odevci odevci

odevci odevci

Faşizm Nedir ?

Faşizm Nedir ? Faşizm dar anlamında, 1922 yılından sonra İtalya’da Mussolinitarafından kurulan ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar sürmüş olan siyasi rejimin adı kadar sürmüş olan siyasi rejmin adı kadar sürmüş olan siyasi rejimin adıdır. I.DÜNYA Savaşından sonra İtalya’da başgösteren işsizlik bu ülkede sosyalist hareketin gelişmesine yol açmıştıştır. Sosyalist hareket gelişmesi, devamlı olarak devlet destegi ile ayakta durabilen kapitalistleri korkutmuş …

Devamını Oku »

Enflasyon Nedir ?

Enflasyon Nedir ? Fiatların genel düzeyinin bilinen bir süre içinde gösterdiği aşırı yükselmeyi belirtmekte kullanılan ekonomi terimi. Enflasyonu doğuran etken toplu para talebiyle, üretilen ve piyasaya sürülen malların toplu artışı arasındaki dengesizlik. Toplu para talebi, tüketicilerin , müteahhitlerin ve devletin ellerinde bulundurup da tüketim ya da yatırım malların a harcamaya hazır oldukları tutarların toplamıyla meydana gelir.Talep, yeteri kadar tüketim ve …

Devamını Oku »

Lütfi Fikri Kimdir ?

lütfi fikri hakkında bilgi

Lütfi Fikri Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri (1872-1934) Türk siyaset adamı Mülkiye Mektebi ve Paris Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. 1895’te döndüğü İstanbul’da meşrutiyetçi fikir ve çalışmalarından ötürü hapsedildi. Anadolu’da çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra avrupaya kaçtı.Bir süre Mısır’da yaşadı II.meşrutiyetin ilanı sırasında istanbul’a döndü ve Meclis-Mebusan üyeliğine seçildi. İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirileri ve başkaldırmasıyla dikkat çekti. HÜkümetin planladığı iddia …

Devamını Oku »

Madenler Hakkında Bilgi

Madenler Hakkında Bilgi : Kendine has fizik ve kimyevi nitelikleri olan basit elementlere verilen ad. Madenler oda sıcaklığında yani ısıtılmamış durumda katı durumudadır. Bu kuralın tek istinası civadır. Civa oda sıcaklığında da sıvı durumdadır. Sarı olan altının kırmızı olan bakırın bütün madenler kütle durumdayken gümüş beyazı renktedir. Az veya çok parçalandıklarında maden parıltısı denen özel bir parıltı gösterirler. Toz durumuna …

Devamını Oku »

Yavuz Abadan Kimdir ?

Yavuz Abadan (1905-1967) Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Türk hukukçusu ve siyaset adamı, Kırım’da doğdu. Ailesi Kırım’da doğdu. Ailesi Kırım’dan göç ederek Eskişehir’e yerleşmiştir. Eskişehir İdadisi’ni bitirdikten sonra nakledildigi sonra Konya Lisesi’nden mezun oldu. 1929 yılında Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1933’de Heidelberg Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Türkiye’dönüşünde İstanbul Hukuk Fakültesi’ne doçent olarak atandı. 1940_1942 yılları arasında Eminönü Halkevi başkanlığı yaptı. 1943 de …

Devamını Oku »

Abadi Mehmed Çelebi Kimdir ?

Abadi Mehmed Çelebi (?-1554) Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri Osmanlı fıkıh (hukuk) bilgini.Amasya’da doğdu. Doğum Tarihi ve ailesi hakkında bir bilgi yoktur. Abadi Mehmet Çelebi ilk eğitimini İstanbul’da yaptı. Büyük Türk alimi Kemalpaşazade (Şemseddin Ahmed, İbni Kemal, 1469_1534)’den ders okudu. Fetva eminliğine kadar yükseldi.Abadi Mehmed Çelebi ‘nin fetvalarını biraraya getirdigi ”Mecmuatü’l_Fetava”adlı bir yazma eseri vardır.

Devamını Oku »