Cumartesi , 28 Kasım 2020
Anasayfa » Kim Kimdir ? » Abdurrahman Şeref Kimdir ?

Abdurrahman Şeref Kimdir ?

Abdurrahman Şeref hayatı
Abdurrahman Şeref Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri
(1853-1925) Ünlü tarihçi ve politikacılarımızdan. Safranbolu asıllı ve İstanbul doğumludur. Galatasaray lisesini bitirdikten sonra çeşitli okullarda öğretmenlik, Mekteb-i Mülkiye (Siyasi Bilfiler Fakültesi)de on altı, Galatasaray lisesinde de on dört yıl müdürlük yaptı. 1908 devriminden sonra Defter-i Hakani Nazırı (Tapu ve Kadastro Bakanı), Evkaf Nazırı ve Şura-yı Devlet Reisi (Danıştay Başkanı) oldu. Padişahlığın kaldırılmasına kadar Ayan meclisinde (Sanato) bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci dönemine İstanbul millet vekili olarak katıldı (1923). İki yıl sonra’da İstanbul’da öldü. Abdurrahman Şeref, imparatorluk dönemi vakanüvislerinin (tarihçi) sonuncusudur. Politikacı olmaktan çok tarih yazıları ve bu konuyla ilgili dersleriyle ün sağlamıştır. Osmanlı tarihi üzerine güvenilir bir bilgiye ve yetkiye sahipti. Meşrutiyetin ardından devlete vekanüvis olarak atandı ve Tarih-i Osmani Encümeni başkanlığına getirildi. Eserleri arasında büyük önem taşıyanı, TARİH-İ DEVLET-İ OSMANİYE (Osmanlı Devleti Tarihi)’dir.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 5 =