Cumartesi , 26 Eylül 2020
Anasayfa » Kim Kimdir ? » Abaza Hasan Paşa Kimdir ?

Abaza Hasan Paşa Kimdir ?

Abaza Hasan Paşa kimdir
Abaza Hasan Paşa Kimdir ? Biyografisi Hayatı Eserleri
Osmanlı veziri. Doğum tarihi bilinmemektedir. Silahtar Ocağı’nda yetişti. Sinanzade Mehmed Paşa’nın mütesellimliği hizmetinde bulundu. Anadolu’da Haydaroğlu Mehmed’in isyanını bastırmakla görevlendirildi. 1650’de Isparta yakınlarında isyancıları yenen Abaza Hasan Paşa’ya başarılarından dolayı, Yeni İl diye adlandırılan Kangal yöresinin Türkman ağalığı verildi. Bir yıl sonra Yeniçeri Ocağı ağaları bu atamaya karşı çıkınca Türkmen ağalığı görevine son verildi. Bu olay üzerine Abaza Hasan Paşa 1651’de ayaklandı. Gerede-Bolu arasındaki bölgeyi ele geçirdi. Ayaklanmayı bastırmak için Sivas valisi İbşir Mustafa Paşa, sonra da Karaman beylerbeyi Katırcıoğlu gönderildi. Abaza Hasan Paşa, Katırcıoğlu’nu Konya-Aksaray yakınlarında yenilgiye uğrattı. Üzerine gelen İbşir Paşa ile birleşerek istanbul’a doğru yürümeye başladı. Eskişehir’den isteklerini İstanbul’a bildirdi. Boynueğri Mehmed Paşa başkanlığında bir heyet arabulucu olarak görevlendirildi. Sipahilerle Yeniceriler arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve Abaza Hasan Paşa’da ayaklanmadan vazgeçirildiği gibi Türkmen ağalığıda kendisine geri verildi. 1653’de İstanbul’a geldi. Sadrazam Derviş Mehmet Paşa, ona valide kethüdalığı görevini teklif etti ise de Abaza Hasan Paşa kabul etmeyerek Yeni İl’deki Türkmen ağalına döndü. 1654’de İbşir Paşa Sadrazam oldu ve Abaza Hasan Paşa’yı İstanbul’a çağırdı. Anadolu’dan gelen kubvvetlere komutan tayin edildi. 1655’de Kaptan-ı derya Kara Murat Paşa Yeniçerileri ayaklandırdı ve bu ayaklanma sonuçunda İbşir Paşa öldürüldü. Kaptan-ı derya Kara Murat Paşa Sadrazam oldu. Bu durum üzerine Abaza Hasan Paşa Anadolu’ya geçti; Karaman ve Halep valiliklerine atanmış olan Seydi Ahmed Paşa ile anlaştı. Kara Murat Paşa’dan üç ay sonra sadrazamlık görevine gelen Süleyman Paşa, Abaza Hasan Paşa ile Seydi Ahmed Paşa’yı Venedillilere karşı Çanakkale Boğazı’nı korumakla görevlendirildi. Ancak Abaza Hasan Paşa, görevine gidinceye kadar sadrazan yeniden değişti ve 1656’da Abaza Hasan Paşa Diyarbakir valiliğine atandı. 1657’de Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tarafından Halep Valiliğine gönderildi. Burada, onbeş kadar vali ve bey ile birleşerek Köprülü Mehmed Paşa’ya başkaldırdı ve Bursa önlerine kadar ilerledi. 1658’de isyanı bastırmakla görevlendirilen Diyarbakır valisi Murtaza Paşa’yı bozguna uğrattı. Mevsimin elverişliği ile kışı geçirmek üzere kuvvetlerini Antep’e çekti. Kendisi için doğru olan Arabistan’a göçetmekti. Fakat Halep’te bulunan Mustafa Paşa’nın affedileceği yolundaki vaadlerine inanarak, adamları ile birlikte Halep’e geldi ve teslim oldu. 1658’de birçok adamı ile beraber öldürüldü başı İstanbul’a gönderildi.

Hakkında Ödev Yardımcısı

Check Also

Zenon

Yunan filozofu, Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Elealı olduğu sanılmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak belli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × one =